Política de privacitat

La informació legal constitueix el marc de les relacions entre l’usuari de Servei d’Internet (en endavant l’usuari) i TRANSDISTSERRA, S.L., mitjançant el lloc web www.serratransports.com

Identificació de la identitat

· Denominació: TRANSDISTSERRA, S.L.
· Domicili Social: Camí del Crist s/n, 08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
· Inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, al tomo
· CIF: B66301441

Política de privacitat

1. Tractament de dades:
TRANSDISTSERRA, S.L., com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en TRANSDISTSERRA, i al tractament automatitzat dels mateixos, així com de les dades a què TRANSDISTSERRA tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada, per a les finalitats d’enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions comercials electròniques a l’efecte de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació, comercialització de serveis propis TRANSDISTSERRA del manteniment de la seva relació contractual i de gestió de TRANSDISTSERRA, a l’objecte d’adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, garantint sempre el dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de la mateixa.

L’usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d’exercir els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), en els termes que estableix la legislació vigent, podent utilitzar per a això el correu electrònic gestio@serratransports.com. En qualsevol cas, el titular sempre podrà dirigir-se per escrit TRANSDISTSERRA, Servei de Defensa del Client: Camí de l’Crist s/n, 08340 Vilassar de Mar (Barcelona).

L’usuari accepta que TRANSDISTSERRA li pugui remetre informació sobre qualssevol productes o serveis que comercialitzin. L’acceptació d’l’usuari perquè puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre. En qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats en el paràgraf anterior. Només serà necessari subministrar les dades identificatives, així com els legalment exigits. La resta de les dades voluntàries es recapten exclusivament amb la finalitat establerta en el paràgraf primer.

2. Informació Comercial
L’usuari consent que TRANSDISTSERRA reculli i tracti les seves dades amb la finalitat de rebre comunicacions comercials de TRANSDISTSERRA podent revocar aquest consentiment en qualsevol moment. En tot cas, TRANSDISTSERRA de complir el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic i altra normativa aplicable.

3. Propiedad intel·lectual i industrial:
L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el Lloc Web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, presentació, àudio i vídeo), pertanyen a TRANSDISTSERRA. En cap cas l’accés a la Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per TRANSDISTSERRA dels drets afectats.

TRANSDISTSERRA autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, o descompilació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit de l’titular dels drets de què es tracti.

4. Accions en cas d’incompliment:
TRANSDISTSERRA es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Ús del Lloc Web per part d’un usuari.

5. Contingut de la web i links:
TRANSDISTSERRA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert un Link.

Així mateix, TRANSDISTSERRA no serà responsable, per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de:

(a) la manca de disponibilitat o accessibilitat a el Lloc Web o a aquells altres llocs amb els quals s’hagi establert un Link;

(b) la interrupció en el funcionament del Lloc Web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;

(c) la manca d’idoneïtat del Lloc Web per a les necessitats específiques dels usuaris i

(d) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes a el control de TRANSDISTSERRA.

Per tal de disminuir el risc d’introducció de virus en el Lloc Web, TRANSDISTSERRA utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix a la pàgina web. No obstant això, TRANSDISTSERRA no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a TRANSDISTSERRA que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, TRANSDISTSERRA no serà responsable, de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

TRANSDISTSERRA adopta diverses mesures de protecció per protegir el Lloc Web i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, TRANSDISTSERRA no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés a l’tipus d’ús del Lloc Web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència TRANSDISTSERRA no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d’aquest accés no autoritzat.

Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Lloc Web. TRANSDISTSERRA no es farà responsable, de l’ús que els usuaris i / o tercers poguessin fer del Lloc Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la mateixa.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts. Amb la inclusió en el Lloc Web de Continguts de tercers, TRANSDISTSERRA no es converteix en editor dels mateixos; i en conseqüència, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts. TRANSDISTSERRA no serà responsable de qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se de:

(I) la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i / o actualitat dels continguts originats per tercers;

(II) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;

(III) les decisions o accions preses o evitades per part de l’Usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades, incloent sense limitació la pèrdua de guanys o de possibilitat d’inversió.

6. Recepció d’informació:
Si no desitja rebre comunicació de caràcter informatiu o comercial per part de TRANSDISTSERRA pot fer-ho mitjançant comunicació escrita a l’departament d’Atenció al Client, TRANSDISTSERRA, S.L. Camí de l’Crist s / n, 08340 Vilassar de Mar (Barcelona).

7. Intercanvi o difusió d’informació:
TRANSDISTSERRA declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de les seves pàgines web. La responsabilitat de les manifestacions difoses en les seves pàgines web correspon a qui les realitzen.

8. Informació sobre aspectes tècnicos:
TRANSDISTSERRA no serà responsable de possibles danys i perjudicis, inclòs el lucre cessant, que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries dels sistemes, mitjans i línies de comunicació, o desconnexions en el funcionament operatiu d’sistema informàtic causats per deficiències tècniques, sobrecàrregues de línies, altres mitjans d’interconnexió a internet o dels centres de processos de dades de proveïdor, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys o perjudicis que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de TRANSDISTSERRA.